yadneshk: Set volumeType to tripleo if found empty

JobBuild
12089
08-03 12:27
pull-kops-bazel-build 1422776351991009280 1422534329308811264
pull-kops-bazel-test 1422776352024563712 1422534329329782784
pull-kops-e2e-kubernetes-aws 1422776351944871936 1422534329258479616
pull-kops-verify-bazel 1422776352058118144 1422534329380114432
pull-kops-verify-boilerplate 1422776352183947264 1422534329472389120
pull-kops-verify-generated 1422776352104255488 1422534329409474560
pull-kops-verify-gofmt 1422776352230084608 1422534329518526464
pull-kops-verify-gomod 1422776352146198528 1422534329434640384
pull-kops-verify-govet 1422776352276221952 1422534329535303680
pull-kops-verify-staticcheck 1422776352334942208 1422534329573052416